Via een extern bureau laten we ons periodiek testen of we als praktijk voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen op het gebied van goede zorg, patiëntveiligheid, hygiëne, en andere belangrijke zaken.

Maar naast input van zo’n extern bureau horen we ook graag uw input of we slagen om u een goede, prettige en persoonlijke zorg te bieden. Graag willen we aan u vragen of u onze patiënt-enquête daarom wilt invullen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage hierin.