Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg.

Onze huisartsenpraktijk voert samen met samen met alle andere huisartsen in Nederland actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

  • meer tijd hebben voor onze patiënten;
  • minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
  • dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost

Op vrijdag[middag] 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die dag gesloten.  Ook de andere huisartsenpraktijk in Epe zijn die dag gesloten.

Voor spoedgevallen zijn wij in de ochtend wel bereikbaar. In de middag zal er vanuit de huisartsengroep Epe en Oene één huisarts in Epe aanwezig blijven voor medische spoedsituaties.

Zie hier het persbericht van huisartsen-regio-organisatie.