In onze huisartsenpraktijk werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit. Enerzijds kunt u daarbij denken aan kwaliteit van zorg rondom een zieke persoon. Anderzijds wil uw huisarts ook aan de kwaliteit van de praktijk zelf denken: gaan wij als dokters goed om met protocollen en staan we open voor een kritische toets vanuit onze beroepsgroep? Dit is iets wat wij graag doen!

Om onszelf ook daadwerkelijk hierop te laten toetsen en adviseren, zijn we onlangs gestart de zogenaamde praktijk-accreditering. Hierbij laten we de huisartsenpraktijk door een externe organisatie eens goed doorlichten zodat wij onszelf heel concreet toetsbaar open stellen. Het werken volgens geldende richtlijnen en protocollen neemt hierbij een voorname plaats in.

Wij denken dat door dagelijks te werken aan kwaliteitsverbetering onze patiënten ook steeds betere zorg zullen krijgen. Via onze website zullen we u op de hoogte houden hiervan.