Huisartsen spreekuur
Voor het maken van een afspraak kunt u met onze assistente bellen. Wanneer u voor half elf belt denken wij u het snelst van dienst te kunnen zijn. Een afspraak duurt tien minuten en is bedoeld voor één klacht. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben voor uw klacht of als u meerdere klachten heeft, geef dit dan door aan de assistente, zij reserveert dan extra tijd voor u.

Op dinsdag gaat het spreekuur tot half zeven in de avond door, en op donderdag tot zes uur; prettig voor degenen die in verband met bijvoorbeeld werk moeilijk overdag kunnen komen. Gedurende vakanties kan het avondspreekuur anders zijn vanwege waarnemingen.

Omdat er op de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het beter om naar de praktijk te komen indien dat mogelijk is. Wanneer dit niet lukt kan de huisarts ook een huisvisite doen. De huisarts vertrekt iets voor lunchtijd voor de huisvisites. Als een huisvisite dezelfde dag nog nodig is, is het van belang zo vroeg mogelijk (denk aan voor half elf) te bellen hierover met de assistente.

De praktijk heeft een speciale ingang voor mensen met een rollator of rolstoel. Deze bevindt zich aan de rechterzijde van het gebouw. Drukt u even op de bel?

Assistente spreekuur
Op maandag- en vrijdagochtend is er van 9.30 tot 10.30 een assistente-spreekuur voor kleine verrichtingen zoals bloeddruk- meting, oren uitspuiten, injecties, wratten- behandeling, bloedafname en hechtingen verwijderen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u hiervoor een afspraak te maken.

Verder kunt u elke ochtend voor 10.30 urine brengen voor onderzoek. U kunt dit (voorzien van naam en geboortedatum) afgeven bij de balie. U krijgt dan van de assistente een een formulier waarop u uw klachten opschrijft.

Diabetes spreekuur
Suikerziekte is een veel voorkomende ziekte onder vooral oudere mensen. Met suikerziekte is goed te leven: door een goed dieet en eventueel medicatie zijn nare complicaties van deze ziekte grotendeels te voorkomen. Tegenwoordig worden mensen met ouderdomssuiker (diabetes type 2) door de huisartsenpraktijken begeleid – vaak door een speciaal opgeleide praktijkondersteuner. Zij kan samen met u een behandelplan maken en controles inplannen zodat uw diabetes onder controle blijft. Hierbij zal zij ook andere mensen betrekken zoals de thuiszorg, diëtiste, oogarts, pedicure of podotherapeut.

Spreekuur longziekten
Astma is een aandoening die vaak al in de jeugd ontstaat en een verkramping van de luchtwegen kan geven met benauwdheid en hoesten. Soms hebben mensen alleen in episodes klachten hiervan, soms erg regelmatig. Onze praktijkondersteuner kan u helpen om samen met u te kijken met welke medicijnen u de minste klachten heeft.

COPD is een aandoening die vaak pas op oudere leeftijd ontstaat, meestal door schade die het roken in de longen heeft veroorzaakt. Deze mensen hebben vaak episodes van benauwdheid en hoesten, vaak al na een kleine verkoudheid. Stoppen met roken is eerste stap die genomen moet worden om verdere verergering te voorkomen. Daarnaast zijn er diverse medicijnen die u kunnen ondersteunen bij deze klachten. Bij zowel het stoppen met roken, als bij het afstemmen van uw medicijnen kan de praktijkondersteuner u helpen.

Spreekuur Cardiovasculair Risico
Een hartaanval, een verstopte slagader of een herseninfarct zijn akelige aandoeningen die wij graag willen voorkomen. Hiervoor kunnen wij een screening bij u doen om te kijken op wat voor manier bij u dit risico verkleind kan worden. Onze praktijkondersteuner zal samen met u een aantal vragen doornemen over uw levensstijl, een bloeddruk meten en verschillende bloedonderzoeken bij u doen (waaronder ook het cholesterol). U krijgt dan een individuele evaluatie. Als u een sterk verhoogd risico blijkt te hebben, kan zij samen met u kijken hoe dit het beste verlaagd kan worden. Hierbij kunt u denken aan stoppen met roken, een beweeg- of dieetadvies. Als het risico sterk verhoogd is kan zij samen met u ook overwegen om medicijnen te geven tegen een te hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte.

Spreekuur Geestelijke Gezondheid
Naast lichamelijk lekker in je vel zitten is het ook erg belangrijk om geestelijk lekker in je vel te zitten. Omdat uw geestlijke welzijn ook effect heeft op hun lichamelijke welzijn en andersom, wil uw huisarts hier ook goede zorg voor geven. Veel patiënten vinden het prettig om goed hun verhaal te kunnen doen over waar zij tegenaan lopen. Helaas zijn de huisartsen vrij beperkt in hun tijd om hier goed aandacht aan te geven. Daarom heeft onze praktijk speciaal hiervoor opgeleide praktijkondersteuners hiervoor in dienst. De zorg die zij leveren valt onder de huisartsenzorg. Wanneer de problemen complexer zijn, kan zij u ook verwijzen naar een psychotherapeut of psycholoog.

Spreekuur Welzijn ouderen
Als huisartsenpraktijk zijn we aan het participeren op de toekomst. Hierbij verwachten we toenemend oudere mensen wiens welzijn ons ook aan het hart gaat. Wij hebben daarom onze praktijkondersteuner Gerda Bultman gevraagd mensen bij staan die vastlopen door beperkingen of psychische moeilijkheden. Vanuit haar ervaringen met maatschappelijk werk, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg kan zij coaching geven en een wegwijzer zijn voor een beter welzijn.