NPA keurmerk toegekend!

NPA keurmerk toegekend!

Sinds de twee nieuwe huisartsen de praktijk hebben overgenomen, wilden we als praktijk graag de kwaliteit van de zorg die wij leveren onder de loep nemen. En dat niet alleen, we wilden streven naar het verkrijgen van het NPA- kwaliteitskeurmerk. Een door de NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Om dit te kunnen vaststellen, hebben wij ons als praktijk helemaal laten doorlichten.Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage hebben we vervolgens verbeterplannen opgesteld.

Samen hebben we naar alle processen in de praktijk, alle handelingen, alle werkafspraken gekeken en samen nagedacht of de huidige manier ook de juiste manier van werken is. Veel dingen zijn hetzelfde gebleven, maar daarvan hebben we nu wel duidelijke werkafspraken gemaakt zodat we zeker weten dat iedereen (ook eventuele nieuwe of tijdelijke medewerkers) op dezelfde manier werken.

Maar er zijn ook een aantal dingen veranderd en wellicht merkt u daar wel eens iets van. Zo zijn we bezig om de praktijk een frisse, prettige uitstraling te geven. We hebben nieuwe stoelen, we hebben flink opgeruimd en nieuwe kasten laten maken, en hier en daar is al een nieuw likje verf op de muren. In de komende jaren willen we het pand verder opknappen.

Ook hebben we in het afgelopen jaar nagedacht over hoe om te gaan met klachten van patiënten. Daarom hebben we nu een procedure voor als een patiënt een klacht indient. Ook hebben we een procedure voor als wij als medewerkers dingen zien die niet volgens werkafspraak verlopen of risico’s met zich meedragen. We hebben ons hygiëneprotocol flink aangepast en hebben een nieuwe sterilisator aangeschaft. Ook hebben we ons voorraadbeheer flink onder handen genomen zodat we benodigde materialen binnen handbereik hebben en altijd voldoende op voorraad hebben.

We waren daarom ook erg blij toen we in november 2015 het NPA-keurmerk ontvingen; vanaf nu zijn we een NHG geaccrediteerde praktijk noemen! De auditor was meer dan tevreden over wat ze in onze praktijk aantrof. Zij schreef in haar verslag “In deze audit zijn geen afwijkingen geconstateerd. In tegendeel. Het door u ontwikkelde kwaliteitssysteem en uw systeem voor verbeteren zijn zeer volledig en inzichtelijk.”

Dat betekent dat we nu voldoen aan alle voorwaarden om een gerechtvaardigd vertrouwen te geven aan patiënten dat onze praktijk verantwoorde zorg levert. Dit betekent niet dat we nu klaar zijn. Elk jaar komt er opnieuw een auditor om ter check dat wij doorgaan met het doorvoeren van verbeteringen. Zo hebt u ook de garantie dat wij blijven werken aan verbetering en onze kwaliteit zullen handhaven.

2016-12-26T15:14:15+01:00november 9th, 2015|
Ga naar de bovenkant