Samen met de zorgverzekeraars hebben de huisartsen een aantal jaar geleden besloten om aan een paar veel voorkomende chronische ziekten extra aandacht te gaan geven. Dit betreft suikerziekte type 2, COPD en voor sommige zorgverzekeraars cardiovasculaire aandoeningen zoals hoge bloeddruk en vaatlijden. Dit worden ook wel ketenzorgprogramma’s genoemd.

Voor deze ziekten hebben wij een speciale praktijkondersteuner aangesteld die u op gezette tijden zal oproepen voor controles, adviezen en eventuele medicatie. Zo houden we een goed zicht op wat we kunnen verbeteren.

De verschillende huisartsenpraktijken in Epe en Oene werken op het gebied van de ketenzorg intensief samen. De huisartsen kijken gezamenlijk hoe deze zorg het beste georganiseerd kan worden en zij geven hierover feedback naar elkaar. Ook u willen we inzicht geven in de prestaties van het ketenzorgprogramma. U kunt hiervoor het jaarverslag 2014 downloaden via deze link.