De tweede week van oktober zullen wij de oproep verzenden voor de jaarlijks griepvaccinatie voor de mensen die daarvoor in aanmerkingen komen.

Daarnaast geven we ook dit jaar op dat moment ook de vaccinatie tegen pneumokokken-infecties voor mensen van 66 tot en met 69 jaar (geboren vanaf -1-1953 tot en met 31-12-1956). Ook hiervoor ontvangt u in de tweede week van oktober een uitnodiging per post indien u in deze groep valt. In tegenstelling tot de griepprik die een jaar beschermend werkt, werkt de pneumokokkenvaccinatie vijf jaar beschermend. Als het goed is zijn alle mensen tussen de 70 jaar en 80 jaar in vorige jaren al gevaccineerd. Als u in deze leeftijdscategorie valt en u bent nog niet gevaccineerd, neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken wat we kunnen doen. Het vaccin heeft minder effect bij mensen boven de 80 jaar. Daarom worden mensen uit deze leeftijdscategorie niet meer uitgenodigd voor de pneumokokkenvaccinatie.

Dit jaar griepvaccinatie en de pneumokokkenvaccinaties geven op woensdag 2 november.

Op de oproep staat het tijdvak waarin u bent ingedeeld. Wij vragen u dringend om u aan dit tijdvak te houden en om uw uitnodiging(en) mee te nemen. De vaccinaties worden gegeven op onze praktijk aan de Beekstraat 41.

Corona-vaccinaties worden niet meer door huisartsen gezet maar door de GGD.

Meer informatie over de pneumokokkenvaccinatie en de griepvaccinatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl