Onze praktijk staat open voor nieuwe aanmeldingen voor mensen die niet meer dan 10 minuten rijden van onze praktijk wonen. Overleg daarom even met onze assistente als u niet in Epe/Emst/Oene woont.

Indien u over wilt stappen van een andere huisartsenpraktijk in Epe/Oene, vragen wij u contact op te nemen met uw eigen huisarts. Zo nodig kan hij/zij uw dossier overzetten naar onze praktijk.

Als uw oude huisarts buiten Epe/Oene gevestigd is, kunt u het beste onderstaande PDF downloaden en invullen. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners maken daarom gebruik van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP. Via het LSP kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Meer informatie hoe dit alles werkt kunt u vinden op de website van het LSP.

U kunt deze toestemming via internet regelen via de website ikgeeftoestemming.nl.
Alternatief kunt u dit formulier downloaden, invullen en inleveren bij de huisartsenpraktijk.

   

Plasklachten komen veelvuldig voor. Naast andere oorzaken zijn urineweginfecties hier vaak een oorzaak van. Als u hieraan denkt is het goed de urine te laten controleren. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

  1. Eenvoudige onderzoek waarbij de urine onderzocht wordt op eigenschappen die passen bij een blaasontsteking (stick-onderzoek)
  2. Eenvoudige kweek om bacterie groei in de urine aan te tonen (dipslide-onderzoek)
  3. Uitgebreide kweek in het laboratorium om te kijken welke bacteriën mogelijk betrokken zijn en of voor welke antibiotica’s ze gevoelig zijn (ziekenhuiskweek)

Bij de interpretatie van deze onderzoeken is het belangrijk om goed uw klachten in beeld te hebben. Hiervoor heeft de huisartsenvereniging een formulier ontwikkeld. Als u uw urine voor onderzoek naar de praktijk brengt is het erg prettig als een ingevuld formulier hierbij afgeeft.

U kunt een potje voor urine-onderzoek bij de praktijk of apotheek ophalen. Het beste kunt u een zogenaamde middenportie van uw ochtendurine laten onderzoeken. Een ‘middenportie’ betekent dat u het eerste beetje ochtendurine in de wc-pot laat lopen, vervolgens plast u een aantal milliliters urine in het steriele potje. Het laatste deel van de ochtendurine plast u opnieuw uit in de wc-pot. Het gebruik van de middenportie is van belang omdat de bacteriën die in de schaamstreek altijd zitten het urinemonster nu niet beïnvloeden: deze heeft u in het eerste beetje grotendeels in de wc-pot laten lopen.

Bewaar de urine in het steriele potje altijd in de koelkast totdat u het laat controleren. Als u in de ochtend de urine met het formulier inlevert, dan kunt u vanaf half twee bellen voor de uitslag.

Lees ook meer over urineweginfecties op de website thuisarts.nl.

Een bloeddruk die chronisch te hoog is kan op de lange duur schade geven aan de bloedvaten. Regelmatig meten we een hoge bloeddruk in de spreekkamer waarvan we vermoeden dat hij thuis niet te hoog is. Dan is het nuttig om een aantal metingen thuis te doen: alleen als hij thuis met herhaalde metingen ook te hoog is, is het een overweging om tabletten te starten.

Wij bieden u de mogelijkheid om tijdelijk een meter van de praktijk te lenen voor het bepalen van de bloeddruk; maar we kunnen u ook adviseren als u zelf een bloeddrukmeter voor thuis wilt aanschaffen.

Als u thuis de bloeddruk meet, is het handig om hier een overzicht van te maken. Hiervoor hebben we twee formulieren gemaakt. Eén om uit te printen en met pen in te vullen; en één om in een spreadsheetprogramma op de computer zelf in te vullen (het gemiddelde wordt dan automatisch berekend). U kunt het ingevulde formulier daarna mailen of inleveren in de praktijk.

 

Om de mate van beperkingen door de COPD te kunnen vervolgen is het belangrijk dat we hier een score voor kunnen geven. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld die u voorafgaand aan het consult met de praktijkondersteuner kunt invullen.

U kunt deze downloaden om in te vullen, of hieronder online invullen. Alvast dank hiervoor!

[fc id=’4′ align=’center’][/fc]

Bij de meeste mensen met suikerziekte hebben we genoeg aan af en toe een nuchtere suikerwaarde. Bij mensen die nog niet goed ingesteld zijn, of bij mensen die insuline gebruiken is het wel eens nodig dat we een aantal metingen verspreid over de dag hebben om een goede indruk te krijgen waar we eventueel moeten bijstellen. Hiervoor hebben we voor uw gemak een formulier gemaakt.

Om een goed beeld te krijgen van een oudere, hebben wij een inventarisatie-formulier gemaakt wat dient als oriëntatie cq situatieschets van de oudere. Dit formulier kan ook door een mantelzorger samen met de oudere ingevuld worden.

Daarnaast is er ook een formulier waarin een oudere kan aangeven welke behandelingen/opnames hij of zij nog zou willen krijgen. Dit noemen we een wilsverklaring.

Tot slot is het erg handig voor betrokken zorgverleners om te weten wie er betrokken zijn rondom een oudere. Hiervoor kun je een mooi printbaar overzicht maken via de website wieiswie.beteroud.nl

Wanneer u een verre reis gaat maken kunt u bij ons terecht voor reisadvies. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om het reizigersvaccinatie-formulier in te vullen en naar ons op te sturen. Het is belangrijk om hier ook bijzondere zaken op te vermelden zoals bijvoorbeeld suikerziekte of een verminderde weerstand.

We willen benadrukken dat sommige vaccinaties zoals bijvoorbeeld hepatitis B al enkele maanden van te voren gegeven moet worden; wees dus tijdig met het aanvragen van uw vaccinatie-advies.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Ondanks het feit dat zorgverleners binnen onze praktijk hun uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat u gevoelens van onvrede over een behandeling, advies of de bejegening heeft.

Onze praktijk heeft een klachtenregeling. Juist door klachten te bespreken kunnen wij hiervan leren en deze in de toekomst voorkomen. Samen kunnen we dan zoeken om er weer uit te komen.

U kunt uw klacht in een gesprek met de huisarts kenbaar maken, of via dit formulier aan ons doorgeven:


Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Huisartsen Regio Apeldoorn (HRA).

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de HRA: 085 – 53 63 109


Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.SKGE.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Reglement klachtenregeling HRA.