Na een jaar van alle narigheid rondom het corona-virus, zijn we blij dat eindelijk aan de slag kunnen met het vaccineren tegen het virus.
Er zijn inmiddels drie vaccinaties die worden ingezet in Nederland: Moderna, Pfizer en AstraZeneca. Binnen afzienbare tijd komt hier hopelijk ook het Janssen vaccin bij.

De verschillende vaccins verschillen in de mate waarin hun vaccin voor welke groep mensen hun effect het beste is beschreven. Alle drie de vaccins hebben een hoge effectiviteit ter voorkoming van een corona infectie: dit varieert van 79 tot 94%. De effectiviteit ter voorkoming van een ernstige corona infectie waarvoor ziekenhuisopname nodig is, is nog hoger, richting de 100% (lees bijvoorbeeld dit nieuwsbericht van de NOS).

Er zitten wel duidelijke verschillen in de beschikbaarheid van de verschillende vaccins en daarnaast in de mate waarin ze vervoerbaar zijn. Omdat het Moderna en Pfizer vaccin slecht vervoerbaar zijn, worden deze alleen op centrale prikplekken ingezet. De centrale prikplekken hebben echter een beperkte capaciteit om te prikken, daarom zijn de huisartsen sinds kort ook ingezet om te vaccineren met het AstraZeneca vaccin.

De minister van volksgezondheid heeft een selectie gemaakt wie wanneer de mogelijkheid heeft krijgt om zich te laten vaccineren met welk vaccin. Dusver werden de oudste mensen op centrale prikplekken gevaccineerd, nu zijn huisartsen gevraagd om de mensen die nu 63 en 64 jaar zijn te vaccineren met het AstraZeneca vaccin.

Vorige week stonden we in de startblokken om hier mee te beginnen, toen de minister op de pauze-knop drukte om een tussenevaluatie te doen naar aanleiding van gebeurtenissen met enkele mensen in het buitenland. Er is toen onderzocht of er een reëel risico was op het ontstaan van trombose door de vaccinatie. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat als er een relatie aanwezig zou zijn tussen de vaccinatie en trombose, dat het risico hierop echter extreem klein zou zijn.

Hoe dan ook gaan wij hier voorzichtig mee om, want het blijft nieuw allemaal. Daarom vragen wij iedereen van tevoren een gezondheidscheck te doen en bieden wij de mogelijkheid aan om na het ontvangen van de vaccinatie nog 15 minuten geobserveerd te worden. Daarnaast blijven wij bereikbaar bij complicaties. Bijwerkingen kunt u ook melden op de website van het Lareb. Het is wel goed om te realiseren dat u zich gedurende 1-3 dagen wel ziek kunt voelen. Dit is een teken dat de afweer aan de slag is gegaan met het vaccin. Denk daarbij aan verhoging/koorts, moe, misselijkheid en hoofdpijn.

Alhoewel wij het vaccin in algemene zin aanraden, is het uw keuze of u dit wilt. Voor het maken van een keuze kunt u zich laten informeren via de website Thuisarts.nl waar voor- en nadelen van de prik worden besproken.

Op woensdag 24 maart hopen we de volgende mensen te vaccineren:

  • Iedereen geboren in 1956 of 1957
  • Kleinschalige woonvormen in Epe (denk aan de Boskamp, Klaarbeek, etc)
  • Een tiental mensen met specifieke aandoeningen.

Hopelijk volgen er binnenkort meer vaccinaties zodat we snel ook andere leeftijdsgroepen kunnen vaccineren.