Nog niet zo lang geleden zijn er twee nieuwe huisartsen in uw huisartsenpraktijk werkzaam. Dat was voor ons een goed moment om eens extra stil te staan bij de vragen: wat gaat goed en wat kan beter in de praktijk? Daarom zijn we in 2014 begonnen met de het kwaliteitskeurmerk NPA accreditering. De praktijk zal jaarlijks worden getoetst op een groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van patiëntveiligheid, bereikbaarheid, hygiëne, goede klachtenafhandeling e.d. Ook willen wij onszelf toetsen of we slagen in onze missie om laagdrempelige, toegankelijke, continue persoonlijke zorg te bieden

In onze huisartsenpraktijk willen we bij het bovenstaande graag luisteren naar wat patiënten belangrijk vinden. In het afgelopen jaar hebben we daarom een enquête gehouden om zo zicht te krijgen op hoe onze patiënten onze praktijk beleven. Hieronder kunt u over de uitslag van deze enquête  lezen.

Gebouw

Het was prettig om te zien dat de meeste patiënten tevreden zijn met de netheid en hygiëne, de speelgelegenheid en het klimaat in de wachtkamer. Wel vinden een aantal patiënten dat het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft en daar zijn wij het helemaal mee eens. Naast onze andere verbeterprojecten zullen we dit geleidelijk aan aanpakken.

Praktijkinformatie

De patiënten gaven aan dat ze duidelijke informatie over de praktijkregels hebben (96%). Met onze vernieuwde website en nieuwe patiëntenfolder (die beiden ná het afnemen van de enquête zijn gemaakt)  kan dit alleen maar nog beter worden. Zo proberen we toegankelijk te blijven voor onze patiënten.

Continue, persoonlijke zorg

Wij proberen ervoor te zorgen dat beide huisartsen van de ontwikkelingen van alle patiënten op de hoogte blijven en zo ook elkaars patiënten goede zorg kunnen bieden. Dit vinden wij erg belangrijk omdat onze twee huisartsen beiden 2 dagen geen spreekuur draaien. Uit de enquête blijkt dat we dit heel goed doen: 100% vind dat de huisarts geïnformeerd is over de behandeling door de waarnemer. En hoewel de communicatie met 1elijns hulpverleners nog beter zou kunnen, zijn in onze praktijk meer patiënten hier tevreden over (60%) dan het landelijk gemiddelde (38%).

Bereikbaarheid

Dat de huisartsen makkelijk te bereiken zijn vinden we erg belangrijk: we streven immers laagdrempelige zorg na! We waren daarom ook heel blij om te lezen dat 100% van de geënquêteerde patiënten vindt dat de assistente geen belemmering is voor contact met de huisarts . Ook vond 100% dat er altijd de mogelijkheid is om een langer consult af te spreken. En in de meeste gevallen lukt het ons om patiënten op een voor hun geschikt moment in het spreekuur in te plannen (92%).

Assistente-spreekuur

Tenslotte kregen we nog een losse opmerking dat patiënten vaak lang moeten wachten op het inloopspreekuur van de assistente. Dat was ons ook al opgevallen. Daarom zijn we in de afgelopen maanden bezig geweest om het inloopspreekuur te wijzigen en patiënten een afspraak laten maken bij de assistente zodat ze beter weten hoe laat ze geholpen kunnen worden.

En nu verder…

Het is prettig om te zien dat onze patiënten over het algemeen genomen erg tevreden zijn, en zelfs meer tevreden zijn dan de meeste Nederlanders over hun huisarts. We kijken er naar uit deze laagdrempelige, toegankelijke, continue persoonlijke zorg voort te zetten en u in de toekomst, net zoals nu, méér dan tevreden te houden.

Natuurlijk staan we ook na dit rapport open voor uw verdere suggesties en ideeën; voelt u zich vrij om deze met ons te delen!